Města na ostrově HvarHvar

Město Hvar patří k nejoblíbenějším a nejnavštěvovanějším turistickým destinacím na ostrově Hvar a je také oblíbeným zimním rekreačním letoviskem. U přístavu se nachází centrum města, které tvoří rozlehlé náměstí, odkud vybíhají malé uličky. Hvar má vytíženou lodní linkovou dopravu a v sezóně zde plují i lodě z Itálie. V městském přístavu přistávají i trajekty plující na ostrovy Lastovo a Korčula, avšak pouze ty bez vozidel.

Dříve městu dominoval hrad, na který navazovaly hradby. Ten byl posléze nahrazen pevností Španjola, která se zachovala dodnes stejně jako hradby, které vedou až k hlavnímu náměstí. V pevnosti je nyní sbírka antických nálezů a restaurace s vinárnou. Nad Hvarem se tyčí pevnost Fort Napoleon, kterou zde postavili Francouzi na počátku 19. století. V přístavu stojí budova Arzenálu, která původně sloužila k opravě válečných lodí a později byla i skladem zbraní. Později bylo na budovu Arzenálu přistaveno další patro, které slouží pro divadelní představení a výstavy. V předsálí divadla je umístěna Galerie moderního umění Arzenál, která vystavuje díla hvarských umělců a pořádá i výstavy.

Na hlavním náměstí se tyčí katedrála sv. Štěpána. Byla postavena ve stylu pozdní renesance s barokními prvky a pyšní se cenným interiérem. Přístupnou má i klenotnici, ve které můžete obdivovat drahocenné církevní artefakty. Zvonice chrámu je barokní a byla postavena v 17. století. V nedalekém Biskupském paláci je Biskupské muzeum, které je jedinečné pro liturgické předměty, především mešní roucha.

Městečko Hvar je proslulé také díky skvělé letní zábavě. Proslavily ho večírky v nočních klubech. K oblíbeným klubům patří: Carpe Diem, Club Veneranda, Beach bar Hula Hula, Nautica bar, Kiva bar, Splash Beach bar a Vertigo klub. Pro klidnější prožití večera můžete navštívit některou z místních restaurací, kavárnu nebo bar. Přes léto je zde zajištěn i kulturní program, pořádají se Dny hvarského divadla, Hvarská letní kulturní představení a rybářské slavnosti.

Hvar town


Stari Grad

O Stari Gradu píší Chorvati jako o svém nejstarším městě, o městě s nejdelší zaznamenanou délkou existence. Městské jádro má starobylý ráz, a proto se zde nachází mnoho skrytých maličkých náměstí a nízkých kamenných domků s dřevěnými okenicemi. Město je pro ostrov Hvar důležitým dopravním uzlem, byl tu postaven nový trajektový přístav a nová silnice vedoucí do města Hvaru. Zdejší hospodářství je zaměřené kromě cestovního ruchu na zemědělství, především na pěstování vinné révy (nachází se zde velké vinařské závody) a na okolních kopcích se pěstuje levandule.

Nejstarší archeologické nálezy pochází z doby 6 000 let př.n.l. Nejprve se zde usídlili Ilyrové, kteří museli s Řeky o nadvládu nad ostrovem bojovat. Právě Řekové tu založili kolonii Pharos, dnešní Stari Grad. Dochovaly se zde zbytky zdiva, nápisy i keramika. Po dobytí ostrova Římany dochází k úpadku.

Nejstarší zachovalé památky se nachází v domě Gradic Gramotorov, kde jsou k vidění zbytky řeckých hradeb dlouhých asi 9 metrů z kyklopského zdiva (velké kvádry kamene zděné bez malty). Zeď pochází z 2.-4. století před Kristem. Zachovala se i cenná mozaika, která je veřejnosti ovšem nepřístupná.

Stari Grad


Jelsa

Vznikla jako přístav obce Pitva ve 14. století. Jméno získala od stromu olše, který rostl u zdejších pramenů, díky nimž je Jelsa jediné sídlo na ostrově s vlastním zdrojem pitné vody. V 19. století byly vysušeny slané bažiny a byl založen moderní přístav. Jelsa byla významným centrem mořeplavby a staveb lodí (měla jen o něco méně lodí než Split). Jelikož je Jelsa novější město, převládají zde domy s barevnými fasádami z 19. století.

V lokalitě Crkvica východně od Jelsy odkryli archeologové zbytky římské stavby, z které se zachovalo velmi málo. Atraktivní památkou je hranolová věž Tor z přibližně 3. století př.n.l., která poskytuje nádherný výhled, a zbytky zdí z kyklopského zdiva. Z věže lze vidět zříceninu hradu Grad, který zničili Benátčané ve 14. století. Ve středu města stojí farní kostel Nanebevzetí Panny Marie, ve kterém se nachází cenný obraz Panny Marie a mučení Fabiána a Šebestiána. Mezi kostelem a zvonicí se nachází lapidárium s dvaceti kamennými nálezy z období antiky a středověku. Kostel sv. Jana najdete jen kousek od hlavního náměstí. Další kostel Panny Marie Ochránkyně zdraví spolu se zvonicí stojí na kopci nad městem. Jelsa je městem s rozhlehlými parky s palmami, oleandry, vavříny, borovicemi a topoly a zdobí ji sochy významných osobností.

Jelsa


Vrboska

Vesnice byla vybudována obyvateli obce Vrbanj v 15. století z důvodu potřeby přístupu k moři a přístavu k provozování rybolovu. Při nájezdech Turků a pirátů byla Vrboska několikrát pobořena. Dnešní vzhled je malebný a nese částečně renesanční rysy. K Vrbosce neodmyslitelně patří i můstky přes zátoku, pro které se jí někdy říká „malé Benátky“. Nad obcí stojí opevněný kostel, zasvěcený Panně Marii, pocházející z 16. století, který byl postaven pro ochranu obyvatel obce, kromě toho je z něj nádherný výhled na městečko. Druhý kostel zasvěcený sv. Vavřinci je známý svou sbírkou obrazů předních evropských malířů. Na nábřeží potom stojí další kostel, zasvěcený sv. Petru. Zdejší tradici připomíná Rybářské muzeum, které je spolu s tím na Visu jediným rybářským muzeem na celém Jadranu.

Vrboska

 Adresa

Rudina 156, Stari Grad, Hvar

Obchodní oddělení
Sociální sitěVytvořila společnost